Dieter Verhaegen - 0498/14.35.35. - info@dverhaegen.be
Home English De praktijk Kostprijs Teksten Bereikbaarheid & contact Links Praktijk voor Psychoanalytische Therapie Dieter Verhaegen
Teksten & downloads
Therapeuten in het algemeen en psychoanalytische in het bijzonder hebben wel eens de drang om zich uit te drukken in teksten, essays, theoretische bijdragen, artikels, papers, boeken en congressen. Soms is dit schrijven een zoeken dat opborrelt vanuit het werken met de uniciteit van elke kuur. Soms is dit een vorm van resonantie die voortkomt uit de stilte van de praktijkkamer. Soms is het wrakhout dat achterblijft na een confrontatie op de sofa. Soms is het een bijdrage in dialoog met, al dan niet gekende, collegae of als respons op, niet altijd geformuleerde, vragen vanuit een maatschappelijke realiteit. Soms is het een eruptie van het eigen verlangen dat uit het werken in de kliniek ontsnapt. Soms is het een neerslag van een theoretisch traject, een paper als wimpel geplant in de bodem van een nieuw ontdekt continent. Meestal is het een combinatie van verschillende motivaties die elkaar op een moment ontmoetten en kristalliseerden in een product. Nooit echter, wordt er de volledige waarheid gezegd. Nooit wordt alles gezegd. Steeds blijft het spreken circuleren rond dat tekort dat niet in taal uitgedrukt wordt. Lacans abjecte object ‘a’, dat wat niet ophoudt zich niet te schrijven. De bijdragen hieronder zijn niet anders. Een afboorden in de marge die de geïnteresseerde lezer hopelijk het plezier van de ontmoeting oplevert. 
D. Verhaegen, Over de kostprijs van therapie, www.dverhaegen.be, 2008
D. Verhaegen, Over een positieve psychoanalyse, www.dverehaegen.be, 2012
D. Verhaegen, Over therapie, www.dverhaegen.be, 2011
Teksten