Dieter Verhaegen - 0498/14.35.35. - info@dverhaegen.be
Advies
We noemen dit ook wel een klinische consultatie. Dit zijn zeer korte  trajecten, vaak zelfs maar één gesprek. Waarin een concrete vraag, een concreet antwoord krijgt.
Psychoanalyse
Een klassieke analyse is een traject doorheen de eigen psyche. Het is een methodiek waarbij we tijd creëren om te werken met het verlangen en zijn onbewuste activiteiten.
Begeleiding
Bij een begeleiding gebruiken we vaak dezelfde technieken als bij een therapie, alleen is de instap anders. Een begeleiding start vaak naar aanleiding van een zoeken, keuzes maken, iets beter willen doen.
Therapie
Therapie vertrekt vanuit een lijden. Er is last van een symptoom en we willen daar iets aan doen. Vaak werd de huisarts al aangesproken en indien gewenst werken we dan ook samen.
Home English De praktijk Kostprijs Teksten Bereikbaarheid & contact Links Praktijk voor Psychoanalytische Therapie Dieter Verhaegen
De praktijk

Advies - Begeleiding - Psychoanalsye - Therapie

Psycholoog - psychotherapeut

Het voeren van de dubbele titel van ‘psycholoog - psychotherapeut’ klinkt zeker omslachtig, maar schept toch een duidelijkheid die misschien kort uitgelegd moet worden. In Vlaanderen is er een heel grote diversiteit aan psychotherapeuten vanuit allerhande invalshoeken. Ondanks een jarenlange strijd van, en soms ook tussen, diverse beroepsverenigingen en opleidingsinstituten is er op dit moment geen enkele wettelijke erkenning voor het uitoefenen van het beroep van therapeut. Iedereen mag zichzelf dus (psycho)therapeut verklaren. De titel psycholoog is in België wel beschermd en vereist een erkenning door de Belgische Federatie voor Psychologen. De erkenning houdt in dat er een kwalitatieve vooropleiding moet zijn (meestal een master in de psychologie) en er controle is op de gevoerde praktijk (door een engagement in een deontologie). Mijn basisopleiding is een master in de klinische psychologie. Dit betekent dat ik een ruim referentiekader heb over het menselijk functioneren in zijn biologische, sociale en psychologische aspecten. Specifiek voor de klinisch psycholoog is dat hij zich ook verdiept heeft in het menselijke gedrag waar het niet meer functioneerde. Deze kennis is nodig om op een verantwoorde manier te kunnen helpen. In de praktijk voor psychoanalytische therapie kunnen volwassenen (vanaf 15 jaar) terecht voor therapie, begeleiding of voor advies. Voor een klassieke psychoanalyse wordt een zekere rijpheid verwacht die men vaak pas rond de leeftijd van 25 jaar verworven heeft.  Soms forceert het levensverhaal dit ook al vroeger. Om te weten of therapie ook iets voor jou is, kan je de tekst ‘Over therapie’ eens nalezen, ... of een eerste afspraak maken.
De praktijk